De organisatie van Rotary

Rotary is in essentie 'bottom up' georganiseerd. De meest inspanningen op het gebied van dienstverlening spelen zich dan ook af op clubniveau. De districts- en de internationale structuur zijn opgezet om de clubs te ondersteunen meer dienstbaar te zijn op regionaal en internationaal niveau.

Clubs

Rotarians zijn leden van Rotaryclubs die tot de wereldwijde associatie Rotary International (RI) behoren. Iedere club kiest de eigen bestuursleden en heeft een belangrijke mate van autonomie in het raamwerk van de statuten en reglementen van Rotary.

Districten

De clubs zijn gegroepeerd in 531 districten, elk geleid door een districtsgouverneur, die als zodanig bestuurslid is van RI. De districtsorganisatie, met inbegrip van assistent-gouverneurs (AG) en verscheidene commissies, ondersteunt de clubs.

De Board van RI

De 19 leden tellende Board of Directors - of kortweg de Board - van RI inclusief de President RI en de Inkomend President, komt eens per kwartaal bijeen om het beleid vast te stellen. Traditiegetrouw ontwikkelt de President RI - die jaarlijks gekozen wordt - een thema waar dat jaar de nadruk op komt te liggen. Voor het jaar 2009-2010 is het thema 'The Future of Rotary is in your Hands'

Het secretariaat

Het hoofdkantoor van RI is gevestigd in Evanston, een voorstad van Chicago in de staat Illinois (Verenigde Staten). Wereldwijd zijn er zeven officieel erkende administratiekantoren namelijk in Argentinië, Australië, Brazilië, India, Japan, Korea en Zwitserland (Zürich). Terwijl de President RI het boegbeeld van de organisatie is, is de Algemeen Secretaris van RI de uitvoerende, leidinggevende persoon, die aan het hoofd staat van ongeveer 740 mensen op het hoofdkantoor. In Nederland kennen wij het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland dat is gevestigd in Amsterdam.

Verantwoordelijkheden

De club is de hoeksteen van Rotary. Binnen het kader van de club wordt het merendeel van het betekenisgevende werk verricht. Effectieve clubs streven ernaar het fundament van hun lidmaatschap te steunen of te versterken, deel te nemen aan serviceprojecten die nuttig zijn voor hun eigen omgeving en in andere landen, financiële steun te geven aan de Rotary Foundation, deel te nemen aan het programma en leiders voort te brengen die in staat zijn Rotary te dienen boven het niveau van de club. Wat rotarians uit Rotary halen, hangt grotendeels af van wat ze erin stoppen. Veel eisen die aan het lidmaatschap worden gesteld, zijn ontworpen om de leden ten volle te laten genieten van Rotary.

Attendance

Door de wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen, ervaren leden het gevoel van Fellowship in de club en verrijken zij hun professionele en persoonlijke kennis. Als leden hun eigen wekelijkse clubbijeenkomst moeten missen, worden ze aangemoedigd bijeenkomsten van andere Rotaryclubs bij te wonen - een gebruik dat rotarians overal ter wereld een warm welkom garandeert. Bezoekadressen van Rotaryclubs staan vermeld in de 'Official Directory', of zijn te vinden via de 'Club Locator' op de internationale website: www.rotary.org

In voorkomende gevallen kunnen rotarians ook hun attendance halen door deel te nemen in een clubproject of door een bestuursvergadering bij te wonen, een bijeenkomst van Rotaract of Interact. Leden kunnen ook online attendance halen door een bezoek aan zogeheten e-clubs.

Dienstbaarheid

Regelmatige 'attendance' helpt de leden ook een andere belangrijke verantwoordelijkheid te nemen - het deelnemen aan serviceprojecten van de club. Leden raken betrokken bij hun club door steun te geven aan lokale en internationale projecten en zij kunnen hun tijd en talenten beschikbaar stellen daar waar deze het hardst nodig zijn.

Ledenbestand

Om de clubs sterk te houden is iedere rotarian verantwoordelijk voor aanwas van nieuwe leden. De waarde van Rotary spreekt voor zich en de beste manier om de belangstelling van potentiële leden op te wekken is door ze het gevoel van Fellowship en service uit de eerste hand te laten ervaren. Ieder Rotarylid heeft de verantwoordelijkheid om de interesse voor Rotary bij nieuwe leden levend te houden. Een goede Fellowship binnen de club en betrokkenheid bij serviceprojecten in een vroeg stadium, zijn de beste manieren om het lidmaatschap van de club te verstevigen.

In een ideale situatie is de club een afspiegeling van de demografie van de lokale gemeenschap. Diversiteit in geslacht, beroep, leeftijd en etniciteit verrijkt de Fellowship en de dienstbaarheid.