Doelstelling

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen;

De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in het persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;

Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende Fellowship van mensen die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.