Programma's van Rotary International

 

De volgende programma's en dienstverlenende mogelijkheden zijn ontworpen om rotarians te helpen te voorzien in de behoeften binnen hun eigen gemeenschap en de hand uit te steken om mensen in nood over de hele wereld te helpen:

Interact

Rotaryclubs organiseren en sponsoren deze service organisatie voor jongeren van 14 tot 18 jaar; meer dan 11.800 clubs in 162 landen.

Rotaract

Rotaryclubs organiseren en sponsoren leiderschap, professionele ontwikkeling en de service organisatie voor jonge volwassenen van 18 tot 30 jaar; meer dan 7100 clubs in 163 landen en geografische gebieden.

Rotary Community Corps (RCC)

Rotaryclubs organiseren en sponsoren groepen van niet-rotarians die eraan werken om hun leefgemeenschappen vooruit te helpen; bijna 6500 RCC's in 76 landen.

Global Networking Groups

Rotary Fellowships (gericht op recreatieve, beroepsmatige en gezondheidsgebieden) en Rotarian Action Groups (gericht op serviceactiviteiten) staan open voor alle rotarians en hun echtgenotes met gemeenschappelijke interesses; er zijn meer dan 70 Global Networking Groups.

Rotary Friendship Exchange

Rotarians en hun gezinnen brengen wederzijdse bezoeken aan andere landen, verblijven in elkaars huizen en leren van culturen uit de eerste hand.

Rotary Volunteers

Terwijl iedere rotarian een vrijwilliger is, geven honderden van hen met speciale vaardigheden en ervaring via RI hun krachten aan serviceprojecten in het buitenland; dit gebeurt elk jaar gedurende kortere periodes.

Rotary Youth Exchange

Clubs en districten sponsoren en verlenen onderdak aan studenten van 15 tot 19 jaar die naar het buitenland reizen om een jaar te studeren of voor een verlengde vakantie; ongeveer 8000 studenten per jaar.

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)

Clubs en districten sponsoren seminars om kwaliteiten en leiderschap van jongeren en jong volwassenen van 14 tot 30 jaar te versterken en te erkennen.

World Community Service (WCS)

Rotaryclubs en districten vormen internationale deelgenootschappen om hulp te bieden aan een serviceproject van een club of district in een ander land. Het ProjectLINK op de website www.rotary.org bevat informatie van projecten die op zoek zijn naar een internationale partner.

The Rotary Foundation

De Rotary Foundation (TRF) is een not-for-profit organisatie. De missie van TRF is de inspanningen van RI te ondersteunen in het vervullen van het doel van Rotary, namelijk het kweken van wereldwijd wederzijds begrip en vrede door middel van lokale, nationale en internationale humanitaire, onderwijskundige en culturele programma's.

Financiële ondersteuning

In 2007-2008 ontving TRF in totaal US$ 245,7 miljoen aan bijdragen en besteedde in dat jaar US$ 227,5 miljoen humanitaire en onderwijskundige programma's die uitgevoerd worden door clubs en districten.

Giften van rotarians gaan naar een van de drie fondsen: het Annual Programs Fund dat toelagen (Grants) en prijzen (Awards) toekent middels programma's van de Foundation, naar het Permanent Fund, een schenking (Endowment) waarvan alleen de opbrengsten worden besteed ter ondersteuning van de programma's van TRF, en naar het PolioPlus Fonds die de strijd tegen het poliovirus ondersteunt.

Iedere dollar die door rotarians via contributie bijeen wordt gebracht, draagt bij aan de humanitaire, educatieve en culturele programma's zodat rotarians hun diensten internationaal kunnen uitbreiden. Clubs en districten dienen verzoeken in en ontvangen subsidies van de Foundation om vele waardevolle projecten over de hele wereld uit te voeren. In een poging voldoende middelen bijeen te krijgen voor de financiering van deze programma's lanceerde TRF de campagne 'Every Rotarian, Every Year' (EREY), die beoogt dat elk lid jaarlijks US$ 100 dollar overmaakt.

Educatieve programma's

Onderwijsprogramma's zijn opgezet om internationaal begrip te bevorderen door mensen van verschillende landen en culturen bijeen te brengen.

1. Ambassadorial Scholarships deze beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren.

2. Rotary World Peace Fellowships worden toegekend aan individuen om te studeren voor een 'Master's degree' aan 'Rotary Centers for International Studies' die zich bezig houden met het oplossen van vraagstukken over oorlog en vrede.

3 Group Study Exchange is een uitwisselingsprogramma tussen districten in verschillende landen voor zakenmensen en beroepsgerichte mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar.

Humanitaire programma's

Subsidies uit humanitaire programma's stellen rotarians in staat om hun steun voor internationale service projecten te versterken zoals het verschaffen van waterputten, eerste onderkomens, medische zorg, cursussen om te leren lezen en schrijven en andere essentiële zaken voor mensen in nood. Deelname van Rotary is de sleutel tot het succes van deze projecten.

1.Matching Grants assisteren Rotaryclubs en districten om humanitaire projecten uit te voeren met clubs en districten in een ander land.

2.District Simplified Grants stellen Rotarydistricten in staat een deel van hun 'District Designated Fund' (DDF) te gebruiken voor serviceprojecten of humanitaire projecten in hun eigen land en/of gemeenschap.

3.Health, Hunger and Humanity Grants (3-H Grants) financieren langlopende, zelfhulp en ontwikkelingsprojecten aan de basis die te omvangrijk zijn voor een club of een district.

PolioPlus

Het programma PolioPlus financiert grootschalige immuniseringprogramma's en geeft steun aan sociale mobilisatie, toezicht en laboratoria van waaruit de wereldwijde polio-uitroeiing gecoördineerd wordt. Rotarians zullen meer dan US$ 1,2 miljard hebben opgehaald tegen de tijd dat de verlammende ziekte is uitgeroeid. Daarnaast hebben zij duizenden uren aan vrijwilligerswerk geïnvesteerd. Rotary werkt in de strijd tegen polio wereldwijd samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF, en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (een soort Amerikaanse GGD, red.). En met succes, want inmiddels zijn ruim 2 miljard kinderen geïmmuniseerd, 5 miljoen mensen die anders verlamd zouden zijn kunnen weer lopen. Ieder jaar worden 500.000 nieuwe gevallen voorkomen en het aantal poliogevallen is wereldwijd gereduceerd met 99 procent.

The Rotary Foundation Future Vision Plan

Om de efficiency te verbeteren en om meer strategisch te kunnen opereren, hebben de Trustees van The Rotary Foundation het Future Vision Plan opgesteld en aangenomen. Het betreft een pilot van drie jaar die in juli 2010 van start gaat en waar zo'n 100 clubs in participeren. De clubs in deze geselecteerde districten nemen niet deel aan de huidige Foundation programma's die geleidelijk aan worden stopgezet rond 2013. Districten die aan de pilot deelnemen mogen Rotary Foundation District Grants - die hen in staat stellen lokale en internationale projecten naar keuze te verwezenlijken - aanvragen, en Rotary Foundation Global Grants, waarmee projecten gesteund worden op de specifieke aandachtsgebieden: vrede en conflicthantering, water en gezondheidszorg,jonge moeder en kinderzorg, basisonderwijs, economische en gemeenschapsontwikkeling. Gedurende de periode van de pilot zal de Foundation strategische partnerschappen ontwikkelen met uiteenlopende gelijkgestemde organisaties die de servicebeginselen van Rotary onderschrijven. In juli 2013 moet het Future Vision Plan verfijnd en uitgewerkt zijn en zal dan mogelijk in definitieve vorm toegepast worden op alle Rotarydistricten.

Rotary's US $200 Million Challenge

De voortrekkersrol van Rotary werd in 2009 op bijzondere wijze erkend door de Bill & Melinda Gates Foundation die met een gift van US$ 255 miljoen de strijd tegen polio een enorme boost heeft gegeven. Dit bedrag komt boven op een eerdere gift van US$ 100 miljoen van dezelfde stichting. De gift is tevens een uitdaging aan het adres van Rotary: op 30 juni 2012 moet het bedrag verdubbeld zijn. Rotary gaat deze uitdaging graag aan onder de noemer 'Rotary's US$200 Million Challenge'. Elke club wordt daarom gevraagd hier een jaarlijkse bijdrage aan te leveren. De US$ 555 miljoen die daarmee beschikbaar zal zijn, vormt een uitstekende katalysator in de finale strijd tegen de dodelijke infectieziekte.

Belangrijke bijeenkomsten

Gedurende het Rotaryjaar worden verschillende bijeenkomsten gehouden die rotarians bij elkaar brengen om ideeën te delen, successen te vieren, van Fellowship te genieten en de toekomst te bepalen.

Conventie

De grootste van de internationale bijeenkomsten is de conventie van RI. Deze wordt jaarlijks in mei of juni op een andere plek van de wereld gehouden. De conventie is een levendige, vier dagen durende bijeenkomst kenmerkt zich door toespraken van wereld- en Rotaryleiders en er worden presentaties gehouden van programma's, waarbij men op spectaculaire wijze een afspiegeling van de plaatselijke cultuur voorgeschoteld krijgt.

De 101e conventie van Rotary international wordt gehouden van 20-23 juni 2010 in Montréal (Canada).

Districtsconferentie

Rotarians worden aangemoedigd de districtsconferentie bij te wonen, liefst samen met hun partner. De conferentie is een jaarlijkse vergadering die motiverend is en waarop club- en districtsactiviteiten worden gepresenteerd; een evenement waarbij Fellowship centraal staat en die rotarians de gelegenheid biedt te ervaren dat Rotary meer is dan de eigen club